Edward Hermany

Vun Wikipedia

Edward Hermany waar gebore Disembe 24, 1832, in Jacksonville, Lynn Township, Lehigh Kaundi. Naach sei Zeit in die Schul hot er im Summer sei Daadi g'holfe uff die Bauerei un im Winter g'schafft ass en Schulmeeschter. Sell waar in die Zeit zwischich 1848 un 1854. Naach sellem hot er g'schafft ass en Bookkeeper - erscht in Tamaqua, schpeeter in Filadelfi. Do hot er g'schtaert, englische Gedichte schreiwe fer unnerschiddliche Zeidinge. In 1865 iss er gezogge naach Jacksonville un hot Schul g'halde bis 1875. In dem Yaahr iss er in sei Ruheschtand gange. Edward Hermany iss g'schtarewe Tschulei 24, 1896.

Gedichde