Wann ich vun dem Land rei kumm

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

WANN ICH VUN DEM LAND REI KUMM (When I Came To This Country)

Wann ich vun dem Land rei kumm
No war ich en armer Mann
No kaf ich mir en Hinckel
Un fang des Hausen a
Wann di Leid mich froje deede
Wie mei Hinckel heest
Gickerigie heest mei gleines Hinckelie
Wann ich vun dem Land rei kumm
No war ich en armer Mann
No kaf ich mir en End
Un fang des Hausen a
Wann di Leid mich froje deede
Wie mei Endli heest
Endli Bendli heest mei Endli
Gickerigie heest mei gleines Hinckelie


Wann ich vun dem Land rei kumm (When I Came to This Country) (gsunge vun Marvin Wetzel at Crackersport, Lehigh County, 1939. Recorded vum Thomas R. Brendle unn William S. Troxell)


Gwuelle: Pennsylvania Songs and Legends (George Korson, editor. University of Pennsylvania Press, 1949)