St. Jacob's Mennonite Church

Vun Wikipedia

St. Jacob's Mennonite Church iss en mennischde Kaerich in Yaakobschteddel, Ontario. Der Breddiches iss heidedaags in Englisch.


Geschicht

Noch 1820 sinn e latt "Schwyze" Mennischde vun Pennsilfaani noch Ontario kumme. Sie sinn besonders fer Land ass net koschtlich waar kumme, unn aa weil Britain hott sie Freiheit vun Grieger-arrewet verschproche ('S iss noch der Amerikaanische Revoluschun unn em Grieg vun 1812).

Meescht vun'ne ass Woolwich Taunschip (en Taunschip in nadderlich Waterloo Kaundi wu legt Yaakobschteddel) ihre Heemet gmacht henn waare vun Lengeschder Kaundi. Sie waare meh bleen ass wie sie was en bissel sudde in Berlin, ONT gwohne henn.

In 1889 s'waar en gross Verdeeling in der Mennischde Gmeeschaft in Waterloo Kaundi. Es waar wie die Verdeelinge in de Mennischde Gmeeschaft ass in de Schteets aagschehe iss. In 1889 die conservative Leit ass ken Sunndaagschuhl gwelle henn, unn ass Deitsche Breddiches bhalde henn welle, henn verdeelt vun de annere Mennischde. In Woolwich Taunschip sinn yuscht baut all die Leit mit de Conservatives gange.

Doch, net all die Woolwich Taunschip Mennischde sinn mit de Conservatives gange. En gleeni Grupp mit 30 Familie sinn mit de annere Mennischde gebliwwe. Sie henn Gmee ghatt erscht in ihre Heemede. Sie henn de Old Order Mennischde ihre Versammlinghaus bei de Drei Bricke mityuuse welle. Awwer die gleeni Grupp henn ihre eegne Versammlinghaus gebaut inschted in de Neehr vun de Drei Bricke. Yaahre schpeeder henn sie en Gmeehaus in Yaakobschteddel gebaut. Des waar die Aafang vun der St. Jacob's Mennonite Church.