Es Schnuppduch

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Billy Henning wuhnt uff 're Bauerei drowwe in der Sugar Valley. Letscht Munet is der Billy naach Fildelfi gange. Un des waar's erscht mol, as der Billy seilewe im 'me groosse Schteddel waar, un aa 's erscht mol, as er im 'me groosse Restaurant gesse hot. Un wie der Weeder ihm en Schoossduch odder Naepkinn gebrocht hot, is der billy gaar gwidders bees warre. Er is uffgschtanne un hot der Weeder leddre welle un hot gsaat: "Du yungi Rotznaas, wann du sell verflammt Dings net wegnemmscht, weis ich dir mol ebbes. Ich denk, ich weess, wann en Schnuppduch zu yuuse, un 's brauch mer niemand "hints" gewwe."

(Verzehlt vum Albert F. Buffington, 1962)