Computer-Fachschprooch

Vun Wikipedia

Lischt vun Computer-Fachschprooch[Ennere | Quelltext bearbeiten]

Wadde-Scheier

Englisch Pennsilfaanisch-Deitsch Schtandard-Hoochdeitsch
backup file die Daademsicherungsdaadei; pl. Daademsicherungsdaadei die Datensicherungsdatei; pl. Datensicherungsdatei
CD drive es CD-Laafwerk; pl. Laafwerke das CD-Laufwerk; pl. CD-Laufwerke
command der Befehl; pl. Befehle der Befehl; pl. Befehle
computer command der Computer-Befehl; pl. Computer-Befehle der Computerbefehl; pl. Computerbefehle
data/file die Daadei; pl. Daadei die Datei; pl. Datei
directory es Verzeichnis; pl. Verzeichnisse das Verzeichnis; pl. Verzeichnisse
drive es Laafwerk; pl. Laafwerke das Laufwerk; pl. Laufwerke
file system es Daadeisystem; pl. Daadeisysteme das Dateisystem; pl. Dateisysteme
hard drive die Feschtblatt; pl. Feschtbledder die Festplatte; pl. Festplatten
(to) login neikumme; pp. iss neikumme

(Beischpiel) Ich kumm nei.

sich einloggen; pp. loggte (sich) ein
(to) mount mounte; pp. mountete

(Beischpiel) Wie kann ich en neini Feschtblatt mounte?

mounten; pp. mountete
(to) move (a file) verschiewe; pp. verschowe

(Beischpiel) Verschiebscht du die original Daadei?

verschieben; pp. verschoben
password es Paeswatt; pl. Paesswadde das Passwort; pl. Passwörter
program es Programm; pl. Programme das Programm; pl. Programme
recovery menu die Erholung-Kard; pl. Erholung-Karde das Wiederherstellungsmenü; pl. Wiederherstellungsmenüs
subdirectory es Unnerverzeichnis; pl. Unnerverzeichnisse das Unterverzeichnis; pl. Unterverzeichnisse
username der Yuusernaame; pl. Yuusernaame der Benutzername; pl. Benutzernamen
utility es Dienstprogramm; pl. Dienstprogramme das Dienstprogramm; pl. Dienstprogramme