Castle vun de Palz

Vun Wikipedia
Daer Ardickel baut der Palz iss in Pälzisch

Castle vun de Palz hen gonz viel Historie. Des bekanntschd Castle is de Trifels bei Annweiler mit de Anneboos un den Muenz naewe dra. Uffem Trifels sinn jo noch die Kobie vunn de Reichskloinodie ausgestellt, die eschte lein jo in Wien in den Hofsburg. Awwer do gebbts noch viel mehr Castles in de Palz wie de Berwartstae bei Erfweiler, die Wegelnburg bei Nothweiler, Alt- unn Neidahn bei Dahn odder de Drachefels bei Busebersch. Iwwerall in de Palz find ma Ruine vun selle Castles. Direkt an de Grenz zu Frankreich sinn noch viel Castles wie de Leewestae, de Wasigenstae odder de Fleckestae. In de Vorderpalz gebbts a Castles unn do waere zu nenne die Madebursch, die Landeck, Altleuninge, Riethbursch um bloos die bekanndesvhde se nenne. Es gaebt iwwer 500 Castles in de Palz.