Alt Mennischt

Vun Wikipedia

Die Alt-Mennischde sinn Old Order Mennischde.


Mir Alt-Mennischde Buwe henn,
Als langi Hosse gewore,
Unn henn en grosser Schtrohhut katt,
Wie all die gleene Bauere.
(aus em Allan Buehler sei Gedicht "Yaakobschteddel")